Rökgastemperaturer

Ett pann system som man ändrar rökgastemperaturern i medför problem längre fram om man inte gör rätt från början. I huset är det bytt värmekälla några gånger och nu är det pellets och där är det inte hög temperatur i avgaserna. Den vita röken man ser i skorstenen är vattenånga vilket innebär man dränker muren med vatten inifrån och det får den att vittra sönder.
Vanligt är man sätter en huv över skorstenen för att undvika fukt komma in i kanalen men då har man inte förstått hur det fungerar. Ved skapar högre temperaturer och då klarar man sig bra men pellets så måste man bygga om. Vi har nu satt in rör i våran och nu ska vi klara oss i framtiden men synd det inte gjordes när det konverterades till pellets så som man måste göra!

Hål i murstocken och stosen är på plats, sedan röret och mura igen hålet!