Två sidor

Alla vet att det alltid finns två sidor av en historia och ingen jag har mött diskuterar emot det.
Men handen på hjärtat, hur många kontrollerar båda sidorna innan domen faller?