Järna kyrka

Järna kyrka byggdes först som stenkyrka under medeltiden och har sedan byggts ut i omgångar likt många andra kyrkor. Nuvarande form byggdes 1812-1822.
1978 eldhärjades den av en anlagd brand och allt brännbart gick förlorat. Kyrkan återinvigdes 1982.

Jag var där i fjol sommar tillsammans med en annan fotograf för att dokumentera den men bilderna har legat orörda tills idag.