Fågelfoto

Har väldigt bra med domherrar vid min matning i år och jag har säkert fått över hundra kort på dom nu. Inte så många nötväckor men ett par som är där hela tiden. Ett par hackspettar är också där även i år. Väldigt bra med fåglar där just nu.